logo

Adatkezelési nyilatkozat

 

Adatkezelő legfontosabb adatai:

Neve: PSZP Management Kft.

Székhelye: 2083 Solymár, József Attila utca 27.

Adószáma: 29301362-2-13

Cégjegyzékszáma: 13 09 213562

Statisztikai számjele: 29301362 7490 113 13

 

FONTOS: A WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁVAL ÉS/VAGY BÁRMELY SZEMÉLYES ADAT RÉSZÜNKRE TÖRTÉNŐ MEGADÁSÁVAL KIFEJEZETT HOZZÁJÁRULÁSODAT ADOD AHHOZ, HOGY A MEGADOTT SZEMÉLYES ADATAIDAT AZ ALÁBBI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT MÓDON ÉS CÉLOKBÓL, A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZHANGBAN KEZELJÜK.

 

TISZTELETBEN TARTJUK AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGOT

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy védjük és tiszteletben tartsuk az információs önrendelkezési jogodat. A jelen szabályzat alapot teremt arra, hogy a weboldalunkon feldolgozzuk bármely általunk gyűjtött, vagy általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatod. Amikor meglátogatod a weboldalunkat, megőrzünk bizonyos alapvető információkat, ugyanakkor elismerjük, hogy fontos ezen információkat biztonságosan őrizni, és lehetővé tenni, hogy megismerd, mit teszünk azokkal. Előfordulhat, hogy olyan információt osztasz meg velünk, amely személyes adatnak minősül. A jelen szabályzatban használt „személyes adat” kifejezés olyan információra utal, mint például a név, e-mail-cím, levelezési cím, telefonszám, vagy bármely olyan adat, amelynek alapján azonosíthatnak. Jelen weboldal nyilvánosan elérhető részeinek böngészéséhez nem szükséges személyes adatot megadni.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A kapcsolat űrlap kitöltésével és elküldésével elismeri, hogy a PSZP Management Kft. jogszerűen, jogos érdekeivel összhangban kezeli személyes adatait. A partnerek önkéntesen adják meg személyes adataikat annak érdekében, hogy a kapcsolatfelvétel vagy az árajánlat adása megtörténhessen.

Személyes adatnak minősülhet többek között a név, a születési idő, a nem, az elérhetőségek, továbbá a munka elvégzéséhez szükséges további információk. Az adatkezelés a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, csoportosítását, rendszerezését vagy tárolását, illetve az azokkal végzett hasonló műveleteket jelentheti.

Az országban irányadó adatvédelmi jogszabályok az alábbiak:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet).

A fenti adatvédelmi jogszabályok alapján a partnerek hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a PSZP Management Kft. a válaszadás, árajánlat küldés, a megbízásnak megfelelő feladat elvégzésének céljából kezelje.

A személyes adatok határozatlan ideig, de legfeljebb addig kerülnek megőrzésre, amíg a fentebb felsorolt vagy egyéb jogszerű célok fennállnak. Ha egy partner nem fogadja el a személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelveinket, akkor az együttműködés nem lehetséges.

Nem adjuk tovább a partnerek személyes adatait harmadik félnek, kivéve, ha az szükséges ahhoz, hogy a partner által kért szolgáltatást teljesítsük, vagy, hogy az adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály követeli meg, vagy csalás megakadályozása, leleplezése céljából, továbbá biztonsági vagy technikai okokból szükséges. Az elküldött személyes adat semmilyen körülmények közt nem lesz eladva, illetve egyéb módon sem lesz kereskedelem tárgya. Amennyiben kérdésed merül fel egy harmadik fél adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, tanulmányozd az adott harmadik fél honlapján elérhető szabályzatot.

A partnerek jogosultak a PSZP Management Kft. által kezelt személyes adataikhoz hozzáférni, azok törlését, kezelésük korlátozását vagy helyesbítését kérni. A partnerek bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat bizonyos jövőbeli adatkezelések vonatkozásában. Ha egy partner visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, egyes személyes adatok ilyen hozzájárulás hiányában továbbra is kezelhetők a PSZP Management Kft. tevékenység-nyilvántartásának vezetéséhez és naprakészen tartásához fűződő jogos érdek, illetve az adatvédelmi jogszabályokban biztosított egyéb jogcím alapján. A partnerek tudnak arról, hogy jogosultak a lakóhelyük szerinti ország adatvédelmi hatóságánál panaszt tenni.

A PSZP Management Kft. az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban számos eljárási és biztonsági intézkedést vezetett be a személyes adatok védelme érdekében. A partnerek tudják, hogy a személyes adataikhoz csak egy korlátozott számú, erre felhatalmazott személy férhet hozzá a fenti célok megvalósítása érdekében.

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban az alábbi e-mail-címen lehet megkeresést intézni: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.[DP1] 

ACTIVE SCRIPTING VAGY JAVASCRIPT

A scriptek arra szolgálnak, hogy jobb legyen a weboldalunk használhatósága, és lehetővé teszik, hogy gyorsabban szolgáltasson információt. A scriptek használatával a weboldal sohasem telepít programokat a számítógépedre, és nem gyűjt jogosulatlanul adatokat rólad.

Ahhoz, hogy a weboldal egyes részei megfelelően működjenek, a böngészőben engedélyezni kell az Active Scriptinget vagy a JavaScriptet. A legtöbb internetes böngészőben ezt a funkciót egyes weboldalakra nézve is lehet engedélyezni vagy letiltani. Az internetes böngésző súgója tartalmazza, hogyan lehet engedélyezni a scriptek használatát egyes kiválasztott weboldalakon.[DP2] 

 

ÉRTESÍTÉS A JELEN SZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAIRÓL

Folyamatosan fejlesztjük a weboldal felhasználási körét és szolgáltatásait, valamint bővítjük és fejlesztjük a jelenleg nyújtott szolgáltatásainkat. E folyamatos változtatások, valamint a jogi környezet és az alkalmazott technológia változása következtében adatkezelési gyakorlatunk időről időre változhat. Amikor a jelen szabályzat módosítása szükségessé válik, a változásokról ezen az oldalon nyújtunk tájékoztatást annak érdekében, hogy mindig tisztában légy azzal, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és azokat hogyan kezeljük.

 

Kelt: Solymár, 2022. május 20.
Jelen tájékoztató 2022. május 20. napjától érvényes.

 

Süti figyelmeztetés
A PSZP Management Kft Weboldala sütiket használ annak érdekében, hogy a weboldal megfelelően működjön.